Ferru’s The Private Me

Just another WordPress.com weblog

คนที่มีความบกพร่องทางปัญญา จากภาพยนตร์ I am Sam November 15, 2010

Filed under: i-Portfolio — Fangfriendship @ 8:23 pm

คำถาม_ตอบในวิชาการเรียนการสอนเด็กบกพร่อง

1. จงอธิบายความรู้สึกที่มีต่อคนที่มีความบกพร่องทางปัญญาจากการชมภาพยนตร์อย่างละเอียด

เราได้เรียนรู้หลายๆ อย่างจากเรื่องราวของI am sam ตั้งแต่พฤติกรรมของคนที่มีความบกพร่องทางปัญญา การคิด การตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆ รวมไปถึงความรู้สึกของตัวละครในเรื่อง นอกจากสิ่งเหล่านี้เรายังจะเห็นว่าบุคคลที่ปัญญาอ่อนไม่จำเป็นต้องส่งเข้าสถาบันเฉพาะ แต่สามารถใช้การดูแลจากครอบครัวและชุมชนได้ สังคมของ Sam ช่วยเหลือให้ชีวิตของเขาและเพื่อนมีสภาพเป็นปกติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

Sam สามารถดำรงชีวิต ดูแลตัวเองได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีได้ แต่เขาก็มีข้อจำในการปฏิบัติตนของเขากัดเขาทำงานในร้านกาแฟสตาร์บั้ค เขาทนไม่ได้ที่เห็นของวางสะเปะสะปะ เขาจึงมักจัดให้มันเข้าทีเข้าทางทุกครั้งที่เห็น ต่อมาเขาต้องเพิ่มความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกที่เพิ่งคลอด โดยมีเพื่อนบ้านใจดีคอยให้ความช่วยเหลือ เพื่อนบ้านสอนวิธีดูเวลาโดยการใช้รายการโทรทัศน์เป็นสัญลักษณ์ในการให้นมทารก เพราะ Sam ไม่สามารถเข้าใจในเรื่องระบบสัญลักษณ์นามธรรมของเวลาได้ ในที่สุดเมื่อลูกของเขาโตขึ้นชีวิตเริ่มวุ่นวายมากขึ้นเมื่อลูกถึงวัยที่ต้องเขาเรียน เขาถูกฟ้องร้องว่าไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ จากการไปขึ้นศาล ในภาวะกดดัน Sam เกิดอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ระบบการตัดสินใจของเขาเริ่มรวน จนในที่สุดศาลจึงตัดสินสิทธิ์ในการการเป็นผู้ปกครองเด็กของเขาให้จบสิ้นไป ในเหตุการณ์นี้ Samยังแสดงให้เห็นถึงความรัก และความพยายามของเขามีไม้น้อยไปกว่าคนปกติเลย (สำหรับบางคนบางครั้งอาจจะดูว่ามีมากกว่าด้วยซ้ำ)

อาการของ Sam เป็นในลักษณะของปัญญาอ่อนร่วมกับภาวะออทิสติกเล็กน้อย เขาพัฒนาการทางปัญญาเท่ากับเด็กป.1เท่านั้น Sam มีปัญหาในการสื่อสารให้ชัดเจน ทั้งยังมีปัญหาในเรื่องการอ่อน เขาไม่สามารถเรียนรู้ระบบของเวลา กลุ่มเพื่อของ Sam จะเป็นกลุ่มที่มีคนที่มีความบกพร่องทางปัญญาทุกคน เขามีอาการย้ำคิดย้ำทำ บางครั้งเขชาก็ไม่สนใจว่าคนอื่นจะพูดอะไร เขาจะสนในเฉพาะเรื่องของตัวเขาเอง การจัดระบบชีวิตไม่ดี หากทำอะไรที่เป็นกิจวัตรแล้วก็ต้องทำอย่างเดิมเสมอไม่เช่นนั้นก็จะเกิดภาวะเครียด ภาวะเครียดของเขาจะแสดงออกทางสีหน้าและมือ สิ่งนี้ส่งผลต่อระบบความคิด เขายอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เขาไม่รู้จักกาลเทศะ ชอบอะไรก็จะจดจ่อกับสิ่งนั้น

ความรู้สึกหลังจากได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่หน้าประทับใจ ในส่วนของความรู้สึกต่อคนที่มีความบกพร่องทางปัญญา รู้สึกว่าเขาเหล่านั้นเป็นเหมือนคนปกติดี ลักษณะเป็นเด็กในร่างของผู้ใหญ่ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกีดกัน และได้มองมาถึงประเทศไทยว่าเราควรที่จะเปิดโอกาสทางสังคมให้คนที่มีความบกพร่องทางปัญญาให้มากกว่านี้

2. ให้เปรียบเทียบความรู้สึกต่อคนปัญญาอ่อน MR ที่เรามีความรู้สึกแต่เดิม กับปัจจุบัน

ทัศนะของข้าพเจ้า เมื่อได้ยินคำว่าคนปัญญาอ่อน ข้าพเจ้าจะคิดถึงความโง่ทึมทึบ ยากที่จะเรียนรู้อะไร ยกตัว (เป็นคำสบถด่าทอ) อย่างเช่น ช่วงสมัยชั้นประถมหรือมัธยมจะมีการแยกเด็กห้องคิงและห้องบ๊วย (หมายถึงห้องเด็กเรียนดีกับเด็กเรียนอ่อน) พวกที่จัดว่าโง่ทึมทึบก็คือพวกที่ที่มักสอบได้ที่ท้ายๆของห้องบ๊วย แต่ต่อมา (ช่วงเรียนมัธยมต้น) เมื่อได้ดูหนังของไต้หวันเรื่องหนึ่ง ลูกคนสุดท้องของครอบครัวหนึ่งหมอวินิจฉัยว่าปัญญาอ่อน ตัวละครตัวนี้เป็นทัศนะคนปัญญาอ่อนของข้าพเจ้า คือ คนที่แสดงเป็นคนปัญญาอ่อน มีอายุประมาณ 20 ปี แต่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ การเล่นหรือการเข้าสังคม รวมไปถึงการเรียนรู้ของตัวละครตัวนั้นประมาณเด็กชั้นอนุบาล การพูดก็จะพูดไม่ชัด ลากเสียงยาว

หากในเรื่องของความรู้สึกแต่ก่อนดังที่โจทย์ถาม ข้าพเจ้าคงตอบว่ารู้สึกเฉยๆ เพราะเรื่องนี้ ณ เวลานั้น มันยังคงห่างไกลจากตัวข้าพเจ้า เหตุผลอีกอย่างคือ ข้าพเจ้ายังไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับคนปัญญาอ่อน ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะบอกว่ารู้สึกอย่างไร กับคนปัญญาอ่อน แต่ ณ เวลา นี้เด็กปัญญาอ่อนเป็นบุคคลที่น่าเห็นใจ ในภาวะสังคมที่หลายๆ คนต้องตกอยู่ภายใต้การแข่งขันรอบด้าน มองดูอย่างใจดำเขาเหล่านั้นก็ดูจะเป็นตัวถ่วงของครอบครัว แต่ในความเป็นจริงแล้วเราทุกคนเลือกเกิดไม่ได้ เราจึงต้องทำใจยอมรับ ให้คนเหล่านั้นใช้ศักยภาพที่เขามีอยู่อย่างเต็มที่ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกับคนปัญญาอ่อนในโลกแห่งนี้

แต่เมื่อได้ดูภาพยนตร์เรื่อง Iam sam ข้าพเจ้าความรู้สึกต่างไปจากเดิม คิดว่าสังคมนี้น่าจะเปิดรับพวกเข้าเหล่านั้นได้ เพราะทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ล้วนมีความรู้สึก เด็ก MR ก็เป็นเช่นเด็ก ที่แม้ว่าร่างกายของพวกเขาจะโตมากแค่ไหน แต่พัฒนาการทางปัญญามีความบกพร่องทำให้พวกเขาเป็นเด็กเสมอ ดังนั้นพวกเขาจึงสมควรได้รับโอกาสในสังคม เพราะเขาสามารถที่จะพัฒนาสังคมให้เจริญได้ และด้วยลักษณะที่ชอบสิ่งใดก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น ทำให้พวกเขามีความรอบรู้เฉพาะด้าน คือเก่งในเรื่องที่เขาสนใจ สิ่งนี้หากเรารู้จักมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมก็ย่อมสามารถทำได้

3. เราจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็ก MR ได้อย่างไร

จากภาพยนตร์ I am sam ที่เราได้ดูเป็นวิถีของสังคมของประเทศที่เจริญแล้ว แต่ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาหรือยังไม่ทันพัฒนา คุณภาพชีวิตทำให้เราต้องปรับตัวดิ้นรนเอาตัวรอดในวิถีทางที่ต่างกัน ในประเทศที่เจริญแล้วนั้นประชาชนเขามีพร้อมทุกอย่าง คนยากจนเป็นเพียงเปอเซ็นน้อยนิดในสังคม ทั้งรัฐบาลและประชาชนทั่วไป จึงพร้อมที่จะให้ ประเทศเหล่านั้นสามารถเลี้ยงดูประชาชนยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่พ้นจากความอัตคัดอดอยากได้ ดังนั้นแค่คนที่บกพร่องทางปัญญาเขาจึงสามารถดูแลได้อย่างดีเช่นกัน ในประเทศเหล่านั้นคนที่บกพร่องทางปัญญาได้รับการยอมรับ รวมไปถึงโอกาสทางสังคมมากกว่าประเทศในกลุ่มอื่น ดูง่ายๆจากประเทศของเราเอง ประเทศไทย สังคมประชาธิปไตยที่เพิ่งจะก่อตัวเป็นรูปเป็นร่าง ก่อนอื่นเราคงต้องถามกันเรื่องจิตสำนึกสาธารณะกันก่อนว่าคนไทย เรานั้นมีกันมากแค่ไหน เรารู้จักที่จะให้กันมากน้อยเพียงไร คนที่มีฐานะดีในประเทศเรานั้นส่วนใหญ่แล้วรู้จักที่จะแค่ได้รับจนลืมที่จะให้ไปบ่อยครั้งเหมือนกัน

ในเมื่อต่อไปข้าพเจ้าจะจบออกไปเป็นครู สิ่งแรกที่ทำได้คือการเร่งสร้างจิตสำนึกให้มีในตัวลูกศิษย์ของข้าพเจ้าเสียก่อน ให้พวกเขารู้จักที่จะให้ผู้ที่อ่อนแอกว่าตน

แต่ถึงอย่างไรหากยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรู้จักเด็ก MR น้อยแล้ว ก็ยากที่จะทำให้คนส่วนใหญ่หันมามองตรงจุดนี้

อ้างอิง

ศรีเรือน แก้วกังวาล.จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษ .กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2545.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s